Informație generală

      Invitație congres

      Program 

      Taxa de participare

     Cerințe pentru publicații

     Contact

     Parteneri

 
 

 

Informație generală

 
 
 
 
      

Locul de desfășurare

Primul Congres Național al Societății de Endocrinologie cu participare internațională va avea loc la Chișinău, USMF ”Nicolae Testemițanu” Sala Senatului, în perioada 9-11 octombrie 2014. 

 

Comitetul de organizare

Președinte:  Prof. univ., d.h.m. Zinaida Anestiadi

Vicepreședinte: Conf univ., d.ș.m. Lorina Vudu

Membrii Comitetului Științific

Prof. univ. Hotineanu V. Prof. univ. Zapuhlîh Gr.
Prof. univ.  Vatamanu E. Prof. univ.  Grosu A.
Prof. univ. Revenco V. Prof. univ. Grib L.
Prof. univ. Bivol Gr. Prof. univ. Ţîbîrnă I.
Prof. univ. Groppa L. Prof. univ. Matcovschi S.
Prof. univ. Istrati V. Prof. univ. Botnaru V.
Prof. univ. Dumbrava V. Prof. univ. Gavriliuc M.
Prof. univ. Mereuţă I. Prof. univ. Tănase A.
Prof. univ. Rotaru N. Prof. univ. Friptu V.
Prof. univ. Beţiu M. Prof. univ. Revenco N.

 

Invitați de onoare

Prof. univ., dr. Nicolae Hâncu  – Cluj Napoca, România

Conf. univ., dr.  Cristina Ghervan – Cluj Napoca, România

Prof. univ., dr. Mariana Graur – Iași, România

Prof.univ., dr. Voichița Mogoș – Iași, România

Prof.univ., dr. Carmen Vulpoi – Iași, România

Dr. Cristina Preda – Iași, România

Prof.  univ., dr Amorin Remus Popa  – Oradea, România

Conf. univ., dr. Gabriela Roman  – Cluj Napoca, România

Prof. univ., dr. Carmen Georgescu  – Cluj Napoca, România

Prof. univ., dr. Corina Găleşanu  – Iaşi, România

Dr.ș.m. Liubovi Socolova – Kiev,  Ucraina

Dr.ș.m. Valerii Oleinic  – Kiev, Ucraina

 

Membrii Comitetului Organizatoric

Conf. univ., d.ș.m. Larisa Zota

Conf. univ., d.ș.m. Gheorghe Caradja

Conf. univ., d.ș.m. Tamara Tudose

Conf. univ., d.ș.m. Loghin Alexeev

Șef secție Endocrinologie  IMSP SCR  Natalia Gaibu

Șef secție Endocrinologie IMSP SM  ”Sfînta Treime”   Natalia Baltag

Șef Secție Endocrinologie IMSP SCRC ”Em. Coțaga” Zinaida Moraru

Șef Secție Endocrinologie IMSP SCM Bălți Valeriu Colibaba

 

Secretariat

Asist. univ., d.ș.m. Zinaida Alexa; Asist.  univ., d.ș.m. Dumitru Harea; Conf.  univ., d.ș.m. Eduard Bernaz; Dr. Ana Vîrtosu, Dr. Veronica Gonța, Dr. Neonila Tofan, Dr. Adrian Chiriac,  Dr. Elena Mornealo, Dr. Natalia Porcereanu, Dr. Elena Bivol

 

Ecuson de participare

Ecusonul trebuie purtat pe toată perioada manifestării și vă permite intrarea la toate activitățile oficiale din cadrul Congresului (lucrările congresului, mesele oficiale ale evenimentului). Ecusonul cu toate materialele manifestării se vor ridica de la secretariat.

 

Limbile oficiale

Limbile oficiale ale Congresului sunt româna și rusa.        

 

Înregistrare

Înscrierea se poate de efectuat la secretariatul societăţii pînă la 01.09.2014.

 

Certificat de participare

Toți participanții vor primi la sfârșitul manifestării un certificat de participare cu mențiunea orelor de educație medicală continuă (EMC) – 25 ore creditate de MS al RM.

 

Lucrări

Lucrările (articole, teze) vor fi publicate în Arta Medica.

 

Deadline

Lucrările (articole, teze) - 20 august 2014.

Rapoartele - 1 septembrie 2014.