Stimaţi colegi,

Avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoştinţă, că la 18.05.2018, ora 14.00 va avea loc 

Şedinţa Societăţii Medicilor Endocrinologi din RM 

Genericul  Evaluarea persoanei obeze”

organizatorul evenimentului IP USMF "N. Testemiţanu" în comun cu 

compania ESCULAP şi laboratorul ALFA-Diagnostic

Vă invităm să ne onoraţi cu prezenţa Dvs. la acest eveniment.

Locaţia – Sala Garden Palace Events str. Vasile Alecsandri 8 

 

Dispoziţia MS

Programul


14.00 - 14.30              Înregistrarea


14.30 - 14.45              Deschiderea conferinței

Botnaru Victor – profesor universitar, dr. habilitat în ştiinţe medicale, şef Disciplină Pneumologie si alergologie, Departament Medicină Internă USMF “N. Testemiţanu”.

Lorina Vudu conferenţiar universitar, dr. în medicină, şef Catedră Endocrinologie USMF “N. Testemiţanu”, vicepreşedintele Societăţii Medicilor Endocrinologi din Republica Moldova

Alexa Zinaida – asistent universitar, dr. în medicină, catedra endocrinologie USMF “N. Testemiţanu”, preşedintele Societăţii Medicilor Endocrinologi din Republica Moldova


14.45– 15.15              Коррекция заболеваний щитовидной железы в условиях действия негативных факторов внешней среды.Каминский Алексей Валентинович, доктор мед. наук, врач высшей категории, заведующий отделением радиационной эндокринологии. Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ.


15.15 – 15.45             Algoritmul de diagnostic a persoanei cu obezitate. – Vudu Lorina conferenţiar universitar, dr. în medicină, şef Catedră Endocrinologie USMF “N. Testemiţanu”, Carolina Piterschi, cercetător ştiinţific, Laboratoul de Endocrinologie.


15.45 – 16.15             Sindromu lobezitate - hipoventilatie: aspecte de diagnostic sitratament. – Alexandru Corlăteanu - dr. în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Disciplina de Pneumologie şi alergologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”.


16.15 - 16.45              Tratamentul obezităţii. – Caradja Gheorghe - dr. în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Catedra endocrinologie USMF “N. Testemiţanu”


16.45 – 17.15              Forma liberă a vitaminei D – cea mai exactă metodă de apreciere în  obezitate și nu numai...Mereuță Alexandru director medical Loboratorul medical „ALFA Diagnostic”, Vudu Lorina conferenţiar universitar, dr. în medicină, şef Catedră Endocrinologie USMF “N. Testemiţanu”, Eugenia Guzun secundar clinic, Catedră Endocrinologie USMF


17.15– 17.30              Caz clinic. Victoria Sîrcu medic somnolog, doctorand, Disciplina de Pneumologie şi alergologie, USMF „ Nicolae Testemiţanu”.


17.30 – 18.00              Discuţii.