CONTACTE


Adresa de corespondență :

str. N. Testemițanu 29

Chișinău

IMSP Spitalul Clinic Republican

Clinica Endocrinologie


Telefon :

+373-22-205538


E-mail :

Orice corespondenta poate fi trimisa pe adresa: info@serm.md