Organizator ştiinţific
Societatea Endocrinologilor din Republica Moldova 
 
Persoană de contact:


Alexa Zinaida, asist. univ. (pentru plata cotizaţiei şi informaţii legate de calitatea de membru SERM) 

e-mail: zinaida.alexa@usmf.mdinfo@serm.md;  


Harea Dumitru, asist. univ. (receptia lucrărilor, rezumatelor, posterelor) 

e-mail: dumitru.harea@usmf.mddima_hg@yahoo.com