Informație generală

      Invitație congres

      Program

      Taxa de participare

     Cerințe pentru publicații

     Contact

     Parteneri

 
 

 

Cerințe pentru  publicații

 
 
 
 
Cu prilejul Congresului Național al Societății de Endocrinologie cu Participare Internațională este preconizată editarea culegerii de lucrări ştiinţifice în revista Arta Medica.

Materialele ce se trimit spre publicare vor fi prezentate în formatul A4, în Microsoft Word, Times New Roman, la interval de două rânduri, mărimea caracterelor de 14 puncte, cu marginile 2,5 cm.

Publicaţiile se vor prezenta în două exemplare (una din ele cu viza autorilor şi şefului clinicii sau organizaţiei de unde provine lucrarea), pe suport de hârtie (pe o singură faţă a colii) şi în versiunea electronică (Modelul este ataşat).

Nu se vor trimite spre publicare articole ce au apărut ca atare şi în alte publicaţii medicale.

Articolele vor cuprinde următoarele elemente:

  • titlul lucrării (concis, reflectând conţinutul lucrării), prenumele şi numele autorilor, instituţia
  • autorii vor fi trecuţi cu nume şi prenume complete, titluri profesionale şi ştiinţifice, instituţia unde lucrează;
  • schema lucrării va cuprinde: introducere, material şi metodă, rezultate, discuţii şi concluzii, bibliografia; Altă structură se va accepta, dacă aceasta va corespunde conţinutului materialului.
  • rezumatele şi cuvintele-cheie vor fi atât în limba română cât şi în limba engleză (până la 200 cuvinte fiecare) cu titlul tradus (obligatoriu)
  • referinţele bibliografice vor fi prezentate în ordinea alfabetică, vor corespunde cerinţelor CNAA pentru publicaţii ştiinţifice şi vor cuprinde obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala prenumelui), titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu prescurtarea internaţională), anul apariţiei, volumul, numărul paginilor; pentru articolele de sinteză bibliografia nu va depăşi 20 surse.
  • Datele persoanei de contact: prenumele şi numele, gradul/titlul ştiinţific, subdiviziunea şi instituţia, adresa, telefon de contact, adresa electronică

Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 12 pagini pentru un referat general, 10 pagini pentru o cercetare, 5 pagini pentru o prezentare de caz, 1 pagină pentru un rezumat. Dimensiunea unei figuri sau a unui tabel va fi de cel mult 1/2 pagină tip A4, iar numărul tabelelor şi figurilor din text va fi de cel mult jumătate minus unu din numărul paginilor dactilografiate. Tabelele şi figurile trebuie să fie enumerate şi însoţite de legendă. Fotografiile, desenele vor fi de o calitate bună şi foarte bună, find pre­zentate în original (sau scanate la o rezoluţie de 300 dpi informat TIFF).

Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate mai sus vor fi returnate autorilor pentru modificările necesare.

Manuscrisele, vor fi prezentate secretariatului societăţii pe adresa MD- 2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu 29, IMSP Spitalul Clinic Republican, et. 7, Catedra Endocrinologi.

Este obligatoriu de prezentat pentru fiecare lucrare ştiinţifică o referinţă din partea unui specialist în domeniu.

Data limită de prezentare a publicaţiilor – 1 august 2014.

Pentru publicaţie se va percepe plata de 10 lei/pagina dactilografiată.

 

Responsabilii pentru recepţionarea lucrărilor:

Asist. univ. Alexa Zinaida

Catedra Endocrinologie, Spitalul Clinic Republican, etajul 7

Telefon: 069159440, 205538; e-mail: zinaida.alexa@usmf.md; info@serm.md;  

 

Asist. univ. Harea Dumitru

Catedra Endocrinologie, Spitalul Clinic Republican, etajul 7

Telefon: 069666021; 205538; e-mail: dumitru.harea@usmf.md; dima_hg@yahoo.com

 

Cu profund respect,                         

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

  Cerinte pentru publicatii

 Model publicatii Congres Endocrinologie