În perioada 04-05 octombrie 2019,

la Chișinău, se va desfășura Al doilea Congres Naţional al Societății Endocrinologilor din Republica Moldova, cu participare internațională. Evenimentul este organizat de Catedra de Endocrinologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, în comun cu Societatea Medicilor Endocrinologi din Republica Moldova.

În acest context va fi lansată o culegere a articolelor, a tezelor, a referatelor şi a comunicărilor (cerințele le găsiți în documentele anexate).

Lucrările vor fi publicate în revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, categoria B.

Materialele se vor prezenta într-un exemplar tipărit cu semnăturile autorilor şi şefului subdiviziunii/instituţiei şi în forma electronică (flash drive).

Costul unei pagini pregătite în conformitate cu cerinţele expuse constituie 50 de lei şi se achită la prezentarea publicației în secretariat. Materialele, inclusiv varianta electronică, vă rugăm să le prezentaţi până la 20 mai 2019, la adresa: MD-2025, Republica Moldova, Chişinău, str Nicolae Testemiţanu 29, IMSP SCR „Timofei Moşneaga”, et. 7, Catedra Enodcrinologie.

Persoane de contact: Alexa Zinaida, asistent universitar (tel +373) și Harea Dumitru, asistent universitar (+37369666021).

 

Anexe:

Ghidul autorului

Model decalaratia autorilor

Model recenzie asupra articolului